יובל וגיא - מטע פקאנים בכפר מרדכי

צילום: לבנה צלמים