גל ועמרי - בית פרטי מושב בית שערים

צילום: יעל שלח